Vederlagsfri blanket til trænere
– Hvis man er ulønnet træner i klubben, så kan man gøres vederlagsfri, hvis man selv er spiller. Eller for 1 spiller pr. hold som man træner.
– Der kan frit vælges mellem egne børn i klubben.
– Der tilbagebetales kontingent 2 gange pr. sæson omkring jul og omkring påske
– Dette kræver, at man har betalt kontingentet i klubben, som man søger at få refunderet.- Kontingent refunderes med undtagelse af evt. udgifter til spillertøj, opvarmningstøj eller lignende

https://silkeborgvoel.dk/PDF/Vederlagsfri%20barn.docx

Kørselsgodtgørelse trænere

– Taksten følger statens vejlende takst for kørselsgodtgørelse
– Man kan kun få kørselsgodtgørelse ved forudgående aftale med klubben
– Bilag skal være udfyldt korrekt og underskrevet inden der udbetales godtgørelse

Http://www.silkeborgvoel.dk/PDF/Krsel.xlsx

Kørselsgodtgørelse senior spillere

– Taksten for kørsel for senior spillere er 1,5 kr/km
– Bilen skal være fyldt op og benyttes til kørsel i klubregi. Egen kørsel er ikke dækningsberettiget
– Man kan kun få kørselsgodtgørelse ved forudgående aftale med klubben
– Bilag skal være udfyldt korrekt og underskrevet inden der udbetales godtgørelse
– Bilen skal være egen bil og indregistreret eget navn, da der ellers ikke må udbetales kørselsgodtgørelse

https://www.silkeborgvoel.dk/PDF/Krsel%20spiller.xlsx

BOOK BILLETTER
//]]>