Vederlagsfri blanket til trænere

 • Hvis man er ulønnet træner i klubben, så kan man gøres vederlagsfri, hvis man selv er spiller eller for det barn som man træner.
 • Der kan frit vælges mellem egne børn i klubben.
 • Der tilbagebetales kontingent 2 gange pr. sæson omkring jul og slut april
 • Dette kræver, at man har betalt kontingentet i klubben, som man søger at få refunderet.
  – Kontingent refunderes med undtagelse af evt. udgifter til spillertøj, opvarmningstøj eller lignende

Kørselsgodtgørelse trænere

 • Taksten følger statens vejlende takst for kørselsgodtgørelse
 • Man kan kun få kørselsgodtgørelse ved forudgående aftale med klubben
 • Bilag skal være udfyldt korrekt og underskrevet inden der udbetales godtgørelse
 • Godtgørelser udbetales over 2 omgange – december og april

Kørselsgodtgørelse senior spillere

 • Taksten for kørsel for senior spillere er 1,5 kr/km
 • Bilen skal være fyldt op og benyttes til kørsel i klubregi. Egen kørsel er ikke dækningsberettiget
 • Man kan kun få kørselsgodtgørelse ved forudgående aftale med klubben
 • Bilag skal være udfyldt korrekt og underskrevet inden der udbetales godtgørelse
 • Bilen skal være egen bil og indregistreret eget navn, da der ellers ikke må udbetales kørselsgodtgørelse