Motion Silkeborg-Voel KFUM er der tilknyttet et rum med styrkefaciliteter. Det har ikke-medlemmer af klubben også mulighed for at benytte, når det ikke bliver benyttet af håndboldklubben.

Det koster 500,- pr. ½ år og tilmelding samt betaling foregår på hjemmesiden under kontingent eller kontant på kontoret i åbningstiden mellem 09.00 og 15.00. Afhentning af nøglen foregår på kontoret.

Ved tilmelding får man egen nøgle med indgang til styrkelokalet ved gavlen på bagsiden af hal 2.

Regler i forbindelse med brug af styrkelokalet:

  • For at benytte styrkelokalet, skal man være medlem af Silkeborg-Voel KFUM Håndbold eller have tegnet et medlemskab af styrkelokalet.
  • Træning uden medlemskab medfører en bøde svarende til ½ års medlemskab – 500 kr. samt efterfølgende bortvisning.
  • Udleverede nøgler er personlige og må derfor ikke overdrages til andre. Stikprøvekontroller fortages løbende. Overdrages nøglen, konfiskeres denne og medlemskabet på pågældende nøgle er tabt.
  • Der kan trænes i tidsrummet 07.00-22.00, hvor styrkelokalet ikke bliver benyttet af klubbens hold.
  • Der trænes selvfølgelig i overensstemmelse med Anti Doping Danmark– overholdes dette ikke medfører det bortvisning og tabt medlemskab.

Klik her for at se, hvornår klubbens hold benytter styrkelokalet: Se PDF