De udmeldte rammer for afvikling af festivaler henover sommeren medfører, at der er blevet truffet beslutning om at udsætte Hjejlefest 2021, der skulle have fundet sted i perioden 9. – 12. juni.

I stedet vil Hjejlefesten blive afviklet på den anden side af sommerferien. Helt præcist vil det være 8. – 11. september.

Det nuværende program vil i videst muligt omfang blive rykket til september. Vi melder ud så snart, at vi kender programmet.

Alle der har købt billet vil blive kontaktet i den kommende uge.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at man fastholder sin billet til Hjejlefesten i september og bakker op om arrangementet.

Vi beklager situationen, men håber I er klar til fest i september