Onsdag aften havde repræsentanter for haludvalget foretræde for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune med henblik på at præsentere halprojektet og ideen bag det.

–          Udvalget var vildt imponeret over vores projekt og præsentationen af det. De gav udtryk at det var en spændende tilgang og model, og sendte os derfor direkte videre til borgmesteren og kommunens økonomiudvalg, fortæller formand Lars Buchreitz.

Haludvalget bestående af Leif Kristoffersen, Erling Nielsen, Jørn Hansen, Rene Rosendal Andersen, Svend Madsen og Lars Buchreitz har allerede skrevet til Steen Vindum med henblik på at få aftalt et møde.

–          Mødet med udvalget gav inden konkret afklaring, men vi kom et godt skridt i den rigtige retning, fastslår klubbens formand.

Modellen for hal 3 i Voel går i sin enkelthed ud på, at klubben er bygmestre i samarbejde med en række samarbejdspartnere, og betaler alle udgifterne i første omgang. Der er så lagt op til, at kommunen står for driften fremadrettet, og køber hallen om fem år.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com