Om SVK

Credo

Silkeborg-Voel KFUM bygger på et bæredygtigt fællesskab med den fælles passion om den lille runde læderbold som drager børn og voksne.

Vi vil mere end fællesskabet om håndbolden – vi vil danne, udvikle og skabe en ånd der gør, at vi får følelsen og oplevelsen af at sammen kan vi mere end hver for sig.

Den bærdygtighed som er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør taler ind i flere af FN’s 17 verdensmål. Derfor har vi helt naturligt valgt at relatere vores udvikling til verdensmål 7: Bæredygtig energi – 12: Ansvarligt forbrug og produktion – 12: Klima indsats – 17: Partnerskaber for handling – det matcher vores strategi #Grønindstilling.

I vores fællesskab handler det om udvikling – udvikling af mennesker – udvikling af relationer – udvikling af vores organisation, så vi hverdag kan ligge lag på lag.

Vores fælles styrke kan gøre en forskel for vores samfund, vores klub og for de mennesker som skal kunne leve et meningsfyldt liv.

Silkeborg Voel er skabt igennem 61 års hårdt frivilligt arbejde, virkelyst og ambition om, at landsbyen Voel og klubben kan lykkedes med både trivsel, elite og bredde.

 • Fra pløjemark til 2000 tilskuere i Jysk Arena
 • Fra blehåndbold til liga
 • Fra hårdt vedholdende arbejde til succes
 • Fra historie, til nutid og til fremtid….
 • Sammen skaber vi successen

Silkeborg Voels professionelle selskab som er etableret i juni 2018

 • står på skuldrene af vores moderklub Silkeborg Voel Kfum. Hver for sig og sammen kan vi med hvert vores naturlige fokus skabe de bedste forudsætninger for såvel Elite som breddeidræt.
 • vil sikre et bæredygtigt samarbejde med moderklubben, så vi hver især får givet hinanden input og derigennem får sammenhængskraft i udviklingen af Eliten og bredden.
 • arbejder kommercielt – men altid i respekt for de aftalte rammer med moderklubben

Ambition

Vores drøm er at blive en klub, som helt igennem er drevet af en overordnet tænkning #Grønindstilling. Vores #Grønindstilling skal skabe hold, som igennem et markant fokus på præstationen og spillernes udvikling, vil vi kunne overgå tidligere danske præstationsniveauer og bane vejen for unikke resultater på kvindesiden over tid på højt internationalt niveau.

Ingen kan vinde alle kampe – alle kan gøre deres bedste J

Værdier

Trivsel

Vi er af den overbevisning, at trivsel er en forudsætning for at kunne præstere og udvikle klubben og individet. Det gælder ledere, spillere, sponsorer og frivillige i og omkring klubben.

Bredde

Vi er optaget af at få så mange unge og gamle til at spille håndbold som muligt, da vi som forening ser en opgave i, at være med til at danne og udvikle foreningskulturen og de unge mensker til gavn for “lokalområdet”

Elite

Vi er af den overbevisning, at eliten er frugten af at frivillige har investeret med dedikation og mange uvurderlige  interesse timer, men også at den enkelte elitespiller gennem hårdt arbejde og talent er taknemlig for opbakningen og giver gode oplevelser tilbage

Trivsel, bredde og Elite er hinandens forudsætninger for professionel håndbold

Strategi

Grøn omstilling
Nyt fokus – Ny energi – Sæsonskift

Silkeborg Voel KFUM Håndbold er forening og selskab. Vi har fælles overordnet retning og strategi.

Mening

Vi går fra familiehygge til sammenhængskraft – det betyder

 • Vi vil være langtidsholdbare
 • Vi vil være Danmarksmester i gode oplevelser
 • Vi vil underholde
 • Vi vil være Danmarks bedste sted at spille håndbold
 • Vi vil være Danmarks bedste håndboldklub med brede, elite og trivsel
 • Ligaholdet vil være områdets og byens hold
 • Vi vil have håndbold som det centrale omdrejningspunkt, for alt hvad vi laver

Værdier

Brede

Vi har mange spillere og plads til alle med respekt for eliten og for udvikling. Vi vil sikre attraktive tilbud til alle håndboldspillere. Vi vil inspirere til at præstere individuelt og sammen.

Elite

Vi udvikler spillere til eliten – de unge stræber efter og drømmer om, at spille i ligaen (M/K)

Trivsel

Vi har Danmarks bedste udviklingsmiljø – Et miljø der bærer præg af respekt for brede og elite og for fællesskabet på og uden for banen.

Vi skal leve vores DNA
Fællesskabet, vi vil hinanden og håndbolden
Samhørigheden, følelsen af at høre til

Mennesker

Mennesker skaber kultur – Mennesker skaber resultater

Kommunikation er det som binder os sammen

 • Mennesker er unikke
 • Mennesker skal ses og mødes med respekt og anerkendelse
 • Vi skal give noget til hinanden
 • Vi må gøre os umage med at inspirere, så den enkelte finder sin indre motivation og engagement
 • Vi skal skabe værdi sammen

Relationer

 • Det handler om – Langtidsholdbare relationer
 • Nærvær – Opmærksomhed – Interesse – Værtsskab
 • At give noget tilbage til hinanden (håndboldfagligt og socialt)
 • Forpligtende fællesskab (den måde vi agerer på og sammen på)
 • Samhørighed (De følelser vi har / Tilhørsforholdet)

Kultur

#Grøn Indstilling

Ambition, Nødvendighed, Strategi
 • Vi har fokus på den fælles overordnede opgave
 • Vi lever vores strategi
 • Vi skal have ambitioner for Silkeborg Voel KFUM Håndbold – forening og selskab
 • Vi skal have ambitioner på håndboldsportens vegne
 • Vi skal have ambitioner på spillernes vegne – udviklingspotentiale
 • Vi skal have ambitioner på trænernes vegne – uddannelse
 • Vi skal have ambitioner på holdenes vegne
 • Vi skal hele tiden gøre det bedre – bygge på – lægge lag på lag – have et udefra og ind perspektiv
 • Udvikle, skabe sammen og præstere
Inspiration, motivation, engagement
 • Ordentlighed – Troværdighed – Respekt – Værdsættelse – Autenticitet
 • Vindermentalitet – Glæde – Smil – Glimt i øjet
 • Yde vores bedste – Gejst og vilje til sejr
 • Vi giver mere tilbage end folk forventer
 • Vi præsterer individuelt, som hold – team – forening og selskab

Områdets håndboldspillere drømmer om at komme på ligaholdet

Viden

Vi har de rette kompetencer
 • Træner/Leder –> relevant uddannelse for at kunne løfte opgaven
 • Spiller/Profiler  –> som passer ind i helheden og som bidrager til at løfte opgaven
 • Fokus er -> ressourceudvikling – et indefra og ud perspektiv
 • Det handler om -> Udvikling – Dygtiggøre – Præstation

Vi skal hele tiden gøre det bedre – Bygge på – ligge lag på lag  

Teknologi

 

 • Spillerene har relevante indsatsområder og udviklingsmål
 • Trænerne har relevante udviklingsmål
 • Vi har rammerne i orden – Fysiske faciliteter, træningslokaler/udstyr, fysioterapi osv.

Struktur

Vi har et professionelt set-up omkring håndbolden og organisationen SVK

 • Vi har ungdomsafdelingen der udvikler talenter og profiler/elitespiller
 • Vi har seniorafdeling som er attraktiv at spille i
Brede 

Vi har en grøn tråd i spillestil (kultur – håndboldspil – udvikling/talentudvikling)

Vi arbejde præstationsorienteret – udviser vindermentalitet

Vi gør os uafhængige af kampens resultat – fokusere på håndbold præstationer

Elite
 • Vi levere resultater, præger toppen af ligaen (være med i slutspillet)
 • Vi spiller med og mod de bedste
 • Vi har lokale profiler på ligakvindeholdet
 • Vi skaber elitespiller/profiler som omverdenen får et samhørighedsforhold til
 • Vi skal afholde aktiviteter før, under og efter kampene – det skal være sjovt at komme til håndbold, når ligakvinderne spiller.
 •  

Opgaven

 • Vi har styr på forretningen – Vi har et professionelt set-up
 • Vi har fokus på talentudvikling oven på sikker drift – Driften skal facilitere ikke hæmme
 • Vi har højt præsterende team – Holdånd – Vi er der for hinanden
 • Vi har forpligtende fællesskaber – Sammenhængskraft mellem forening, selskab og omverden – synlighed og kendskab til SVK Håndbold
 • Vi er unikke på arrangementer – vi er vært for gode oplevelser
 • Vi ligger i toppen af ”kommunikations-ligaen”

Kommunikation er i alt, hvad vi omgiver os med. Intern, ekstern, Verbal, nonverbal, Ord, handlinger, Attitude, fremtoning, tilgængelighed…

 •  

Organisation

Bestyrelsen A/S

Mogens Steffensen

Formand

Hanne Bang Vorre

Tanja Kristensen

Lars Buckreitz

Per B. Christensen

Administration

Mikael Bak

Direktør

Stig Bendtsen

Håndboldevent

Per Rasmussen

Salg- og netværk

Anne Steffensen

Bogholderi og administration A/S

Mads Frandsen

Branding, Marketing og ekstern kommunikation

Rune Munk Elttør

Foreningen