Om SVK

Credo

Silkeborg-Voel KFUM bygger på et bæredygtigt fællesskab med den fælles passion om den lille runde læderbold som drager børn og voksne.

Vi vil mere end fællesskabet om håndbolden – vi vil danne, udvikle og skabe en ånd der gør, at vi får følelsen og oplevelsen af at sammen kan vi mere end hver for sig.

Den bærdygtighed som er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør taler ind i flere af FN’s 17 verdensmål. Derfor har vi helt naturligt valgt at relatere vores udvikling til verdensmål 7: Bæredygtig energi – 12: Ansvarligt forbrug og produktion – 12: Klima indsats – 17: Partnerskaber for handling – det matcher vores strategi #Grønindstilling.

I vores fællesskab handler det om udvikling – udvikling af mennesker – udvikling af relationer – udvikling af vores organisation, så vi hverdag kan ligge lag på lag.

Vores fælles styrke kan gøre en forskel for vores samfund, vores klub og for de mennesker som skal kunne leve et meningsfyldt liv.

Silkeborg Voel er skabt igennem 61 års hårdt frivilligt arbejde, virkelyst og ambition om, at landsbyen Voel og klubben kan lykkedes med både trivsel, elite og bredde.

 • Fra pløjemark til 2000 tilskuere i Jysk Arena
 • Fra blehåndbold til liga
 • Fra hårdt vedholdende arbejde til succes
 • Fra historie, til nutid og til fremtid….
 • Sammen skaber vi successen

Silkeborg Voels professionelle selskab som er etableret i juni 2018

 • står på skuldrene af vores moderklub Silkeborg Voel Kfum. Hver for sig og sammen kan vi med hvert vores naturlige fokus skabe de bedste forudsætninger for såvel Elite som breddeidræt.
 • vil sikre et bæredygtigt samarbejde med moderklubben, så vi hver især får givet hinanden input og derigennem får sammenhængskraft i udviklingen af Eliten og bredden.
 • arbejder kommercielt – men altid i respekt for de aftalte rammer med moderklubben

Ambition

Vores drøm er at blive en klub, som helt igennem er drevet af en overordnet tænkning #Grønindstilling. Vores #Grønindstilling skal skabe hold, som igennem et markant fokus på præstationen og spillernes udvikling, vil vi kunne overgå tidligere danske præstationsniveauer og bane vejen for unikke resultater på kvindesiden over tid på højt internationalt niveau.

Ingen kan vinde alle kampe – alle kan gøre deres bedste J

Værdier

Trivsel

Vi er af den overbevisning, at trivsel er en forudsætning for at kunne præstere og udvikle klubben og individet. Det gælder ledere, spillere, sponsorer og frivillige i og omkring klubben.

Bredde

Vi er optaget af at få så mange unge og gamle til at spille håndbold som muligt, da vi som forening ser en opgave i, at være med til at danne og udvikle foreningskulturen og de unge mensker til gavn for “lokalområdet”

Elite

Vi er af den overbevisning, at eliten er frugten af at frivillige har investeret med dedikation og mange uvurderlige  interesse timer, men også at den enkelte elitespiller gennem hårdt arbejde og talent er taknemlig for opbakningen og giver gode oplevelser tilbage

Trivsel, bredde og Elite er hinandens forudsætninger for professionel håndbold

Strategi

Grøn omstilling
Nyt fokus – Ny energi – Sæsonskift

Silkeborg Voel KFUM Håndbold er forening og selskab. Vi har fælles overordnet retning og strategi.

Mening

Vi går fra familiehygge til sammenhængskraft – det betyder

 • Vi vil være langtidsholdbare
 • Vi vil være Danmarksmester i gode oplevelser
 • Vi vil underholde
 • Vi vil være Danmarks bedste sted at spille håndbold
 • Vi vil være Danmarks bedste håndboldklub med brede, elite og trivsel
 • Ligaholdet vil være områdets og byens hold
 • Vi vil have håndbold som det centrale omdrejningspunkt, for alt hvad vi laver

Værdier

Brede

Vi har mange spillere og plads til alle med respekt for eliten og for udvikling. Vi vil sikre attraktive tilbud til alle håndboldspillere. Vi vil inspirere til at præstere individuelt og sammen.

Elite

Vi udvikler spillere til eliten – de unge stræber efter og drømmer om, at spille i ligaen (M/K)

Trivsel

Vi har Danmarks bedste udviklingsmiljø – Et miljø der bærer præg af respekt for brede og elite og for fællesskabet på og uden for banen.

Vi skal leve vores DNA
Fællesskabet, vi vil hinanden og håndbolden
Samhørigheden, følelsen af at høre til

Mennesker

Mennesker skaber kultur – Mennesker skaber resultater

Kommunikation er det som binder os sammen

 • Mennesker er unikke
 • Mennesker skal ses og mødes med respekt og anerkendelse
 • Vi skal give noget til hinanden
 • Vi må gøre os umage med at inspirere, så den enkelte finder sin indre motivation og engagement
 • Vi skal skabe værdi sammen

Relationer

 • Det handler om – Langtidsholdbare relationer
 • Nærvær – Opmærksomhed – Interesse – Værtsskab
 • At give noget tilbage til hinanden (håndboldfagligt og socialt)
 • Forpligtende fællesskab (den måde vi agerer på og sammen på)
 • Samhørighed (De følelser vi har / Tilhørsforholdet)

Kultur

#Grøn Indstilling

Ambition, Nødvendighed, Strategi
 • Vi har fokus på den fælles overordnede opgave
 • Vi lever vores strategi
 • Vi skal have ambitioner for Silkeborg Voel KFUM Håndbold – forening og selskab
 • Vi skal have ambitioner på håndboldsportens vegne
 • Vi skal have ambitioner på spillernes vegne – udviklingspotentiale
 • Vi skal have ambitioner på trænernes vegne – uddannelse
 • Vi skal have ambitioner på holdenes vegne
 • Vi skal hele tiden gøre det bedre – bygge på – lægge lag på lag – have et udefra og ind perspektiv
 • Udvikle, skabe sammen og præstere
Inspiration, motivation, engagement
 • Ordentlighed – Troværdighed – Respekt – Værdsættelse – Autenticitet
 • Vindermentalitet – Glæde – Smil – Glimt i øjet
 • Yde vores bedste – Gejst og vilje til sejr
 • Vi giver mere tilbage end folk forventer
 • Vi præsterer individuelt, som hold – team – forening og selskab

Områdets håndboldspillere drømmer om at komme på ligaholdet

Viden

Vi har de rette kompetencer
 • Træner/Leder –> relevant uddannelse for at kunne løfte opgaven
 • Spiller/Profiler  –> som passer ind i helheden og som bidrager til at løfte opgaven
 • Fokus er -> ressourceudvikling – et indefra og ud perspektiv
 • Det handler om -> Udvikling – Dygtiggøre – Præstation

Vi skal hele tiden gøre det bedre – Bygge på – ligge lag på lag  

Teknologi

 

 • Spillerene har relevante indsatsområder og udviklingsmål
 • Trænerne har relevante udviklingsmål
 • Vi har rammerne i orden – Fysiske faciliteter, træningslokaler/udstyr, fysioterapi osv.

Struktur

Vi har et professionelt set-up omkring håndbolden og organisationen SVK

 • Vi har ungdomsafdelingen der udvikler talenter og profiler/elitespiller
 • Vi har seniorafdeling som er attraktiv at spille i
Brede 

Vi har en grøn tråd i spillestil (kultur – håndboldspil – udvikling/talentudvikling)

Vi arbejde præstationsorienteret – udviser vindermentalitet

Vi gør os uafhængige af kampens resultat – fokusere på håndbold præstationer

Elite
 • Vi levere resultater, præger toppen af ligaen (være med i slutspillet)
 • Vi spiller med og mod de bedste
 • Vi har lokale profiler på ligakvindeholdet
 • Vi skaber elitespiller/profiler som omverdenen får et samhørighedsforhold til
 • Vi skal afholde aktiviteter før, under og efter kampene – det skal være sjovt at komme til håndbold, når ligakvinderne spiller.
 •  

Opgaven

 • Vi har styr på forretningen – Vi har et professionelt set-up
 • Vi har fokus på talentudvikling oven på sikker drift – Driften skal facilitere ikke hæmme
 • Vi har højt præsterende team – Holdånd – Vi er der for hinanden
 • Vi har forpligtende fællesskaber – Sammenhængskraft mellem forening, selskab og omverden – synlighed og kendskab til SVK Håndbold
 • Vi er unikke på arrangementer – vi er vært for gode oplevelser
 • Vi ligger i toppen af ”kommunikations-ligaen”

Kommunikation er i alt, hvad vi omgiver os med. Intern, ekstern, Verbal, nonverbal, Ord, handlinger, Attitude, fremtoning, tilgængelighed…

 •  

Organisation

Bestyrelsen A/S

Mogens Steffensen

Formand

Lisbet Ritter

Mark Andersson

Lars Buckreitz

Henning Rune Carlsen

Rasmus Risvig Hansen

Henrik Toft

Administration

Jakob Andreasen

Direktør

Stig Bendtsen

Håndboldevent

ANNE STEFFENSEN

Bogholderi og administration A/S

Adfærdspolitik i organisationen

Adfærdspolitik og kodeks i Silkeborg-Voel KFUM

Vi forventer, at alle ansatte og samarbejdspartnere lever op til de retningslinjer for etik og social ansvarlig adfærd, som er beskrevet her. Ved en hver form for tilknytning* skal man derfor have mulighed for at kende adfærdspolitikken og efterleve den.

Derfor er Adfærdspolitikken tilgængelig på hjemmesiden og præsenteres for alle, der er tilknyttet klubben eller agerer på vegne af Silkeborg-Voel KFUM.

*Adfærdspolitikken gælder for ledere, ansatte, frivillige, freelancer, eksterne konsulenter og andre funktioner, der er tilknyttet Silkeborg-Voel KFUM såvel indenfor som udenfor arbejdstiden.

Silkeborg-Voel KFUMs adfærdspolitik tager afsæt i arbejdsmiljølovens krav og en række principper, der skal opretholde et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere og frivillige.

Der tages udgangspunkt i ordentlighed, respekt og værdsættelse af det enkelte menneske.

Grundlæggende for politikken er, at Silkeborg-Voel KFUM ikke tolererer vold, trusler, diskrimination, mobning, chikane eller anden adfærd af krænkende, ydmygende eller anstødelig karakter.

Derudover gælder at:

Alle er ansvarlig for at skabe og vedligeholde et positivt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor man udviser gensidig respekt for hinanden.

 

Grænseoverskridende og krænkende handling og adfærd

Der er tale om krænkende handling, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for en adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.

Grænseoverskridende og krænkende handlinger

 • Kan både være aktive handlinger og at undlade at handle.
 • Kan forekomme åbenlyst eller i det skjulte.
 • Kan være i fysisk eller psykisk form, verbalt eller digitalt.
 • Kan forekomme mellem to mennesker eller i grupper.

Krænkende handling er overtrædelse af andre personers grænser. Enhver form for krænkende adfærd anses som uacceptabel, hvad end adfærden er tilsigtet eller ej.

 

Krænkende handling defineres af den person, der føler sig krænket

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for.

Tag det altid alvorligt, hvis en person føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle det.

Det gælder også for vidner samt personer, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handlinger.

 

Vi tager hånd om alle implicerede parter

Alle involverede – også dem, der er blevet beskyldt for at udøve krænkende handlinger – bør inddrages i en upartisk opklaring af, hvad der faktisk er foregået.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en person ikke nødvendigvis har haft en intention om at krænke. Alle involverede må føle, at deres version bliver hørt og taget alvorligt.

Det er vigtigt, at der ikke drages forhastede konklusioner, og at der udvises diskretion over alle implicerede. Der kan evt. være brug for offensivt at imødegå rygter om krænkende handlinger.

Arbejdspladsen bør tage hånd om alle implicerende, også medarbejdere og ledere, der bliver beskyldt for at krænke andre. Det er vigtigt, at de kan tale om oplevelserne med kompetente personer, som de har tillid til.  Det kan være kolleger, direktøren, bestyrelsesformanden, eller eksterne herunder coach/agent.

Vær opmærksom på, at både personer, der har oplevet sig krænket, og personer der har været beskyldt for at have krænket andre, kan have brug for en særlig indsats og social støtte for at genetablere forholdet til kolleger og ledelse – Det skal vi alle hjælpe til med! 

Hvis det sker, det der ikke må ske!

Hvis et menneske udsættes for grænseoverskridende eller krænkende adfærd, skal der handles!

Alle opfordres til at reagere – sige fra og kontakte enten direktøren eller bestyrelsesformanden.

 • hvis ens egne personlige grænser overtrædes på grund af uacceptabel handling og adfærd fra andres side.

Eller

 • hvis man er vidne til uhensigtsmæssig, grænseoverskridende eller krænkende adfærd.

Silkeborg-Voel KFUM ønsker at fremme en åben og ansvarsfuld kultur, hvor alle kan føle sig trygge ved at sige fra eller rejse en eventuel bekymring om grænseoverskridende eller krænkende adfærd.

Handlinger i strid med adfærdspolitikken vil ud fra en konkret vurdering af den pågældende sag medføre konsekvenser i form af påtale, skriftlig advarsel, opsigelse eller bortvisning.

 

 Handleplan i praksis

 • Udvis diskretion over for alle implicerede personer og drag ikke forhastede slutninger.
 • Gør det klart, at krænkende handlinger er en uacceptabel adfærd, som må ophøre med det samme.
 • Inddrag alle parter – herunder eventuelle vidner/andre, der var til stede.  Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede skal blive set og hørt for deres oplevelse og perspektiv. Alle implicerede parter skal føle, at deres version af historien bliver taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt. Vær forberedt på, at krænkende handlinger kan virke stærkt nedbrydende og medføre ændret adfærd hos de implicerede.
 • Få parterne – herunder eventuelle vidner/andre, der var til stede – til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel.
 • Søg løsninger – det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke.
 • Sager om krænkelser bør som udgangspunktet mødes med en ikke-straffende holdning. Det er dog nødvendigt med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis en enkeltstående krænkende handling har haft en særlig grov karakter. Det er vigtigt at have nogen, der kan lytte og tage oplevelserne alvorligt. Disse støttesamtaler må gennemføres af kompetente personer. Det kan være kolleger, direktøren, bestyrelsesformanden, eller eksterne herunder coach/agent.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt offensivt at imødegå rygter, fx gennem information til kolleger.
 • Hvis ansatte har været sygemeldte, kan det være nødvendigt med en langsom og skånsom tilbagekomst til arbejdspladsen – eventuelt med en form for social støtte.
 • Tag hånd om ansatte, som uretmæssigt anklages for at krænke, samt vidner til krænkelser. De kan også have brug for en særlig indsats for at genetablere forholdet til kollegerne.
 • Enkeltstående krænkende handlinger af særlig grov karakter kan være traumatiserende, og derfor skal arbejdsgiveren tilbyde psykisk førstehjælp
 • Gør det til en fælles opgave at forebygge grænseoverskridende og krænkende adfærd herunder vold, trusler, diskrimination, mobning, chikane eller anden adfærd af krænkende, ydmygende eller anstødelig karakter.
 • Undlad at bringe konkrete sager op i fælles fora. Konkrete sager skal håndteres med diskretion af hensyn til de implicerede.
 • Respekt og ordentlighed er det bærende i forhold til at skabe bæredygtige løsninger for alle parter.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com