Silkeborg-Voel KFUM afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 13. november kl. 19.00 i ”Det Gamle Bibliotek” i Voel Hallen

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter, som er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Udvalgsberetninger
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • Regnskabsaflæggelse
  • Indkomne forslag
  • Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

På bestyrelsens vegne

Rene Rosendahl Andersen
Formand

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com