Tirsdag aften blev der afholdt generalforsamling i Silkeborg-Voel KFUM A/S. Her kunne bestyrelsesformand Mogens Steffensen fremlægge sin beretning, hvor han bl.a. kom ind på årsresultatet fra seneste regnskabsår, der blev afsluttet 30/6 2020 og som udviste et underskud på 427.000 kr.

I sin beretning kom Mogens Steffensen naturligvis omkring COVID-19 og dens indvirkning på aktiviteterne i klubben.

”Vi har gjort brug af hjemsendelsespakken, hvor alle har været sendt hjem undtagen direktøren. Spillerne har i perioden frem til 29. juni 2020 været indkaldt en dag i tre timer. Herudover har træneren og to medarbejdere i administrationen været indkaldt nogle på dage i forhold til planlægning af spillertrup og ”Bak op-kampagne”.

Som kommentar til underskuddet på 427.000 kr., forklarede Mogens Steffensen følgende: ”Hovedårsagen til, at resultatet lander der, er at vores gode samarbejdspartnere ikke har anmodet om at få returneret betaling for ikke-leveret eksponering og hospitality – tusind tak. Herudover har gode mennesker bidraget til ”Bak op-kampagnen” med mere end 300.000 kr. – tusind tak. Den 8. spiller er med os – i medgang og modgang”.

På generalforsamlingen blev der også taget afsked med Lars Lauridsen og Flemming Heiberg, der begge træder ud af bestyrelsen i Silkeborg-Voel KFUM A/S, efter at de indtrådte tilbage i 2018. I den forbindelse bliver Hanne Bang Vorre og Tanja Kristensen nye ansigter i bestyrelsen, der udover dem består af Mogens Steffensen, Lars Buchreitz samt Per B. Christensen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com