Camilla Maibom har kæmpet hårdt for at komme tilbage til sit niveau efter en skade.

Da Camilla i september måned 2015 mødes med mentaltræner Carsten Oldengaard på hans kontor i Lind, nær Herning for at tale om et muligt samarbejde omkring et mentaltræningsforløb, havde hun nok forestillet sig noget helt andet end det, det rent faktisk blev.

Camilla fortæller selv omkring opstarten: ”For mig har udvikling altid været meget vigtig. I den daglige træning har jeg stort fokus på min udvikling inden for det fysiske og håndboldmæssige, men jeg har følt, at det mentale område blev overset. Det var grunden til at jeg indledte et samarbejde med Carsten, da jeg var overbevist om at det kunne udvikle mig yderligere som håndboldspiller ved at sætte ind på det mentale område”.

Kort tid efter opstarten pådrog hun sig en alvorlig skulderskade. Mentaltræningsforløbet tog derfor en anden drejning end først aftalt.

Her hvor Camilla er kommet igennem sit skadesforløb, siger hun om sit mentaltræningsforløb:

”Jeg har brugt Carsten meget i mit skadesforløb i forhold til skadeshåndteringen, da jeg aldrig før havde prøvet at være skadet”.

Et af de mentale redskaber, som Camilla har gjort brug af i sin skadesperiode har været Visuel Kompetitiv Træning (VKT-træning).

Mentaltræner Carsten Oldengaard siger om VKT: ”Det er et mentalt værktøj, jeg har udviklet, som i korte træk går ud på, hvordan man på en bestemt måde kan arbejde visuelt og kognitivt med en kamp eller træning, hvor man har en observerende position. Men hvor man alligevel klargøre og træner kroppen og hjernen til at skulle præstere igen”.

Camilla fortæller om VKT-træningen: ”Helt konkret brugte vi blandt andet skadesperioden til at arbejde med VKT-træning, både i forbindelse med når mit hold spillede kamp eller jeg så en masse video af tidligere kampe. Jeg arbejdede altså stadig med det mentale, selvom jeg ikke aktivt kunne deltage i træning og kamp”.

Til effekten af VKT-træningen siger ligaspilleren: ”Jeg har en fornemmelse af at VKT træningen har hjulpet mig hurtigere tilbage i mit spil, da jeg kom tilbage fra skaden, fordi jeg har visualiseret og stimuleret bevægelserne og aktionerne for mig, da jeg sad ude.

Udover VKT-træningen arbejdede Camilla på at acceptere at være skadet.

Carsten siger om dette mentale arbejde: ”Det er noget af det sværeste, at acceptere sin position som skadet spiller. At man kan mindre end tidligere, at der er kun lidt fremgang i perioder, at man oplever at gå i stå og komme bagud i forhold til andre, at ens position bliver overtaget af en anden etc. Der har Camilla arbejdet godt og vist betydelig mental fremgang.”

Nu er Camilla ovre sin skade og er tilbage på fuld kraft og kæmper for at komme i et spor, hvor hun udvikler sig endnu mere som håndboldspiller.

Mentaltræneren siger: ”Nu gælder det rigtigt meget om at udvikle sig yderligere, også på det mentale område. Det er der, hvor vi står nu”.

Camilla tilføjer: ” Efter jeg er kommet tilbage fra min skade har jeg i fællesskab med Carsten udviklet nogle ”spilleregler” som for mig er de vigtigste fokusområder i henholdsvis forsvar og angreb. Mine spilleregler har gjort mig skarpere til at holde opmærksomheden på det, der er vigtigt for mig, for at jeg kan præstere. Det er et værktøj, som også hjælper mig til at flytte opmærksomheden fra de faktorer som jeg ikke har nogen kontrol over, men som alligevel nogle gange får lov at fylde og påvirke mit spil.

Det er ikke kun på banen, at hun er blevet bedre til at flytte sin opmærksomhed.

”Det samme gør sig gældende udenfor banen. Jeg er blevet bedre til at bruge min energi på de ting, som jeg kan gøre noget ved, og lade de ting ligge som jeg alligevel ikke har nogen indflydelse på” siger Camilla.

Camilla afslutter med at understrege vigtigheden af samarbejdet med mentaltræner Carsten Oldengaard: ”Jeg er overbevist om at mit samarbejde med Carsten har hjulpet mig endnu stærkere tilbage fra en svær skadesperiode”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com