Privatlivspolitik for SVK-app

Silkeborg Voel KFUM A/S tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger jævnfør kravene i EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Silkeborg Voel KFUM A/S
CVR-nr.: 39669250
Sorringvej 28
8600 Silkeborg
ledelse@silkeborgvoel.dk
+45 86 85 47 01

Generelt om GDPR

Fra d. 25. maj 2018 finder databeskyttelsesforordningen (GDPR) anvendelse. GDPR er udviklet til at beskytte dig som kunde og dine rettigheder vedrørende håndtering og formidling af dine personlige oplysninger.

Formål, oplysninger og behandlingsgrundlag

I forbindelse med oprettelse af en konto i SVK-appen har vi brug for oplysninger om dig. Nedenstående oplysninger behandles med det formål at kunne oprette en unik konto via appen i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse):

 • E-mail-adresse
 • Brugernavn

Således du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, deltage i vores konkurrencer, deltage i afstemninger, markedsundersøgelser, modtage markedsføringsmateriale med særlige tilbud via e-mail/SMS eller vi ønsker at personalisere appens indhold til dig, vil vi ikke behandle nedenstående oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke til disse aktiviteter i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)/markedsføringslovens § 10, stk. 1 (samtykke):

 • Fødselsdato
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Købspræferencer og interesser
 • Din bekræftelse på, at vi må registrere data om din geografiske placering via GPS-data

Silkeborg Voel KFUM A/S gør opmærksom på, at i tilfælde af login via Facebook eller Apple-ID overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til appen. Det er således valgfrit, hvorvidt du ønsker at oprette en konto i appen via Facebook eller Apple-ID, men så vidt du benytter denne funktion vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Silkeborg Voel KFUM A/S gør brugeren opmærksom på, at der kan være links i appen eller e-mail fra os, som henviser til en eller flere af vores partnere.

Videregivelse/overladelse af oplysninger

Silkeborg Voel KFUM A/S videregiver/overlader udelukkende oplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Eksempler på tredjeparter:

 • App-udvikler: MANY Digital A/S (CVR-nr.: 34052247)
 • IBM Cloud – Frankfurt, Tyskland og Amsterdam, Holland

Silkeborg Voel KFUM A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan eksempelvis være ovennævnte app-udvikler MANY Digital A/S, serverhosting og systemudvikling og -vedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Tredjeparterne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Silkeborg Voel KFUM A/S.

Såfremt Silkeborg Voel KFUM A/S, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Silkeborg Voel KFUM A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Periode for opbevaring

Du kan til enhver tid slette din konto via appens indstillinger. Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger yderligere tre måneder efter sletning, hvis du forinden kontoslet har overtrådt straffelovens bestemmelser i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår ovenfor eller aktiv funktion i appens indstillinger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

Indsigt og klager

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og Silkeborg Voel KFUM A/S, som ikke kan løses mellem jer alene, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Vores politikker og procedurer bliver løbende revideret. Fra tid til anden kan vi derfor ændre denne privatlivspolitik for at denne er så fyldestgørende og korrekt som mulig. Du vil løbende blive orienteret, hvis der forekommer væsentlige ændringer som kan påvirke behandlingen af dine personoplysninger.

Betingelser for Silkeborg Voel KFUM A/S’ fan-app, SVK App

 1. juli 2020 – v. 1.0

Nedenstående betingelser er gældende for produktet SVK App.

1.0 Generelle betingelser

1.1 Generelt

Nedenstående betingelser gælder for alle brugere af Silkeborg Voel KFUM A/S’ fan-app, SVK App. Når du opretter dig i app’en, accepterer du Silkeborg Voel KFUM A/S’ betingelser, som vi forudsætter, du har læst forud for oprettelsen. Samtidig giver du aktivt samtykke til, at Silkeborg Voel KFUM A/S må kontakte dig via push- og sms-beskeder samt e-mail jf. §10, stk. 3 i markedsføringsloven.

1.2 Vilkår for brug af appen

 1. For at kunne benytte Silkeborg Voel KFUM A/S’ fan-app skal du minimum være fyldt 15 år.
 2. Silkeborg Voel KFUM A/S forbeholder sig til hver en tid retten til at ændre forhold og vilkår for brug af app’en.
 3. Når du deltager i konkurrencer, quizzer, lodtrækninger mv. app’en, registrerer Silkeborg Voel KFUM A/S oplysninger om dig til brug i forbindelse med administration af den pågældende konkurrence, quiz eller lodtrækning, samt planlægning af nye/fremtidige konkurrencer, quizzer, lodtrækninger mv.

1.3 Vilkår for fanaktivering

Med fanaktivering menes deltagelse i eksempelvis quizzer, konkurrencer, lodtrækninger, rabatkuponer/vouchers m.m. Vilkårene for deltagelse følger:

 1. Hvis du vinder en quiz, lodtrækning, et produkt eller et godt tilbud, vil din præmie blive aktiveret i app’en. Der kan gå op til nogle timer, før præmien er synlig. Der kan kun vindes én præmie pr. dag.
 2. Gevinstchancerne afhænger dels af antal deltagere, dels af antallet af præmier.
 3. Vindere offentliggøres ikke, men en liste over vinderne kan fremvises hos Silkeborg Voel KFUM A/S efter konkurrencens udløb – dog senest 14 dage efter konkurrencens udløb.
 4. Præmier (f.eks. gavekort, rabatkuponer/vouchers eller produkter) kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.
 5. App’ens loyalitets-point er en virtuel valuta, som kun kan optjenes og indløses i Silkeborg Voel KFUM A/S’ app, og har uden for app’en ingen reel værdi.
 6. Personalet i Silkeborg Voel KFUM A/S og selskabets partnere, samt underleverandører, kan ikke deltage i konkurrencer, lodtrækninger eller indløse rabatkuponer/vouchers.
 7. I tilfælde af mistanke om snyd, forbeholder Silkeborg Voel KFUM A/S sig retten til at diskvalificere brugere fra at vinde præmier (f.eks. gavekort, rabatkuponer/vouchers eller produkter), samt at forbyde brugere i at deltage i konkurrencer, quizzer, lodtrækninger mv.
 8. Ved nogle lodtrækninger har du mulighed for at deltage flere gange i løbet af det tidsrum, hvor lodtrækningen er tilgængelig.
 9. Gavekorts, vouchers’, rabatkuponers udløbsdato fremgår ved gevinst.

1.4 Adgang til appen

Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person, og legitimation for oprettelse skal kunne fremvises ved forlangende.

1.5 Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms- og push-beskeder fra Silkeborg Voel KFUM A/S vedrørende tekniske problemer, ændringer af forhold og vilkår m.m.

Jf. §10, stk. 3 i markedsføringsloven må Silkeborg Voel KFUM A/S kontakte dig via følgende i kommercielt øjemed:

 1. SMS
 2. E-mail
 3. Push-beskeder

Kommercielt indhold i form af bannere, samt quizzer, konkurrencer, lodtrækninger, afstemninger og rabatkuponer sponsoreret af Silkeborg Voel KFUM A/S’ kommercielle partnere vil være tilgængelige og synlige i SVK App.

1.6 Afhentning af præmier

Præmier, rabatkuponer m.m. vundet eller indløst i appen kan – hvis ikke andet er oplyst – afhentes hos Silkeborg Voel KFUM A/S’ administration på Sorringvej 28, 8600 Silkeborg alle hverdage kl. 10-14.

1.7 Slet SVK App

Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger i tre måneder, hvis brugeren kort inden kontoslet har overskredet nogle retningslinjer, som vi vil undersøge nærmere.

1.8 Snyd

Silkeborg Voel KFUM A/S forbeholder sig til hver en tid retten at nægte indløsning af præmier ved mistanke om snyd

Silkeborg Voel KFUM A/S forbeholder sig til hver en tid retten at fjerne/nulstille optjente point i app’ens loyalitetsprogram ved mistanke om snyd.

1.8.1 Udelukkelse af bruger

Ved gentagne overtrædelser af Silkeborg Voel KFUM A/S’ politik, herunder snyd, kommentarer i appens chat-forum af racistisk, homofobisk m.m. karakter, forbeholder selskabet sig retten til at deaktivere den pågældende konto.

1.9 Faktuelle fejl

Silkeborg Voel KFUM A/S kan ikke drages ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i statistik og anden information i appen. Således heller ikke i fx odds-sammenhæng, hvis livescoren eller anden relevant information ikke er korrekt. Det er til enhver tid brugerens eget ansvar at være bevidst om dette.

2 Rettigheder

2.0 Spørgsmål til produkter

Spørgsmål til SVK App kan rettes via mail ledelse@silkeborgvoel.dk eller via post til Silkeborg Voel KFUM A/S, Sorringvej 28, 8600 Silkeborg att.: Kundeservice

2.1 Ændringer i persondata

Ændringer i persondata på brugere af SVK App, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. opfordres hurtigst muligt ændret via din konto på SVK App.

2.2 Tvister

Skulle der opstå tvister i forbindelse med nærværende betingelser løses disse efter gældende dansk ret.

2.3 Retten til indsigt i personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne samt at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Du kan endvidere have ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du kan anmode om udlevering af de oplysninger, du har givet til Silkeborg Voel KFUM A/S i et struktureret og maskinlæsbart format, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

2.4 Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om håndtering af dine oplysninger her (link til privatlivspolitik)

2.5 Klage

Enhver klage vedrørende den leverede ydelse bedes rettes til vores kundeservice på ledelse@silkeborgvoel.dk.

Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og Silkeborg Voel KFUM A/S, som ikke kan løses mellem jer alene, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk