Pressemeddelelse
Generalforsamling i Silkeborg-Voel KFUM A/S

På den årlige generalforsamling i Silkeborg-Voel KFUM A/S blev der fremlagt årsregnskab, som udviste et underskud på kr. 1.638.408 før skat og kr. 1.566.065 efter skat.

”Det er klart utilfredsstillende at komme ud af senest regnskabsår med så stort et underskud. Vi har ikke formået at løfte vores omsætning efter Corona-sæsonen 2020/21 på vores primære indtægtskilder og ikke blevet kompenseret på det niveau, som vi havde forventet. Vi har også været udfordret på vores madleverancer, som vi ikke i samme omfang som tidligere har kunnet lave barteraftaler på, hvilket har reduceret vores dækningsbidrag i Erhvervsklubben. Vi har på vores sekundære indtægtsområder haft aflysninger og udskydelser på vores events, som også har været med til, at vi ikke forretningsmæssigt kom i mål,” siger bestyrelsesformand Mogens Steffensen.

”Med baggrund i underskuddet samt den etablerede betalingsordning hos Skat på de tidligere optagne momslån, har vi som bekendt arbejdet med en redningsplan, som vi kom i mål med medio oktober, og som sikrer, at vi kan svare enhver sit”, siger Mogens Steffensen.

”Der skal lyde en stor tak til alle omkring os for bidraget til, at vi fortsat har kvindeligahåndbold i Silkeborg, og at vi har kunnet bevare overliggeren og rammen for et fortsat stærkt udviklingsmiljø for pigehåndbolden”, siger Mogens Steffensen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com