Spar Nord

Spar Nord har været top sponsor af Silkeborg-Voel siden 2016, og der er primært 2 elementer der driver vores relation til klubben: For det første støtter vi op om gode ting i det lokale samfund, og Silkeborg-Voel er de senere år udviklet meget positivt. Det bidrager vi gerne til, siger Steen Kahr Rasmussen, Privatkundechef i Spar Nord. For det andet giver sponsoratet mulighed for kontakt til de mennesker, som på alle måder er en del af klubben.

Vores virksomhedsgrundlag bygger på grundighed, ærlighed og ordentlighed. På åben og ærlig kommunikation med respekt for hinanden. Disse væsentlige begreber fungerer også i vores kunderelation med Silkeborg-Voel, idet klubben bruger os som pengeinstitut. Her er der tale om et gensidigt samarbejde, hvor vores rådgivning også optræder som bidrag til at udvikle klubben. Vi er således en aktiv operatør, der bidrager til en positiv udvikling. Vi ser også, at tingene sker på en anden måde i Silkeborg-Voel. Der er opbakning.

Som sponsor er vi åbne og ærlige omkring sponsorater. Vi går ind med fokus på værdigrundlaget. Vi ser, at alle som virker omkring klubben, gør det med hjertet. På denne måde er Spar Nord værdisættet identisk med den måde Silkeborg-Voel udvikles og ledes på.

For os er det en god oplevelse at følge. Meget bliver skabt med få midler. Men de værdier som gælder i klubben, gælder også os. Det er liv og nerve. Værdisættet er alt afgørende når vi ser på klubben. Det støtter vi gerne op omkring, også på den lange bane.

Vi gør det selvfølgelig også fordi det er en forretning for os. Der skal være mening for begge parter. Relationer er alt. Vi er en stærk relation i klubben. Den måde, hvorpå vi gerne vil agere i lokalsamfundet er direkte forbundet med udviklingen af klubben. Vi har fundet en vinkel, hvor der via sponsoratet også bliver lagt mærke os.

Spar Nord – Steen Kahr Rasmussen