Vangvedvængets VVS

Et væsentligt tema for vores sponsorat til Silkeborg-Voel er lokal synlighed for både klub og os som virksomhed, hvor vi fremmer og udvikler samarbejdet. Klubben har en størrelse, hvor vi kan være med og har mulighed for at lære personer i klubben at kende. Derved opstår det, der er så vigtigt for os, nemlig nye netværk.

Udvidelsen af netværket har vi set gennem de 31 år, vi har været sponsor for klubben. Vi har en stor interesse i at se klubben udvikle sig positivt, men vi har også en særlig interesse i at lære spillerne at kende for derved at bidrage til udviklingen af talenter, og selvfølgelig også at udvide netværket. For klubben håber vi, at sponsoratet giver styrke til udvikling, og for os betyder det noget, at klubben giver profil til os som virksomhed. Profilen giver synlighed i lokalområdet. Klubbens arbejde med organisationsudvikling er vigtig for os. Vores egen søn er aktiv i klubben, og vi har som familie set hvor vigtigt det er at holde fokus på bredde i sporten. Uden denne bredde, ville der heller ikke være nogen elite. Samspillet mellem bredde og elite gøder jorden med inspiration for både spillere og sponsorer. Bestyrelsens arbejde med organisations- og talentudvikling, syntes vi ser ret professionelt ud.

Vangvedvængets VVS kommer selvfølgelig også i hallen. Vi ser gerne hjemmekampe og bidrager aktivt i erhvervsklubben, med diverse indlæg. Flere af os sponsorer, har en relation til den spiller vi sponserer. Denne opbakning, hvor mennesket er i centrum og relationer gradvist udvikles, er en hjørnesten i vores samarbejde med klubben. Derved bringes personen i centrum. Akkurat som vi gør i firmaet, hvor mange af vores kunder har været kunder i adskillige år. Disse relationer, hvor vi kender hinanden, betyder alt for både for klub og firma. De gode relationer inspirerer os som sponsor og motiverer os til at fortsætte. Endelig vil man gerne være stolt af at være sponsor. Det produkt klubben leverer kan vi stå inde for. De positive værdier klubben bygger på gør netop, at vi som firma bliver motiveret. Vi bliver eksponeret via de gode historier og de gode resultater.

Vangvedvængets VVS – Leif Kristoffersen

Besøg Vanvedvængets VVS her