Det er med stor glæde håndboldklubben kan konstatere, at Voel Hallerne fortsat bemandes af en halinspektør. Alt andet havde heller ikke givet mening. Vi har argumenteret for, at driften af hallerne ville blive meget dyrere og dårligere uden fast personale, hvilket der heldigvis er blevet lyttet til. Fra bestyrelsen side glæder vi os til igen at komme til at udvikle klubben og ikke kæmpe imod en afvikling. Alt den energi vi har brugt på, at kæmpe for ordentlige rammer, havde vi gerne set brugt bedre. Jeg håber ikke vi kommer dertil igen, at vi skal bruge så meget fokus på noget som, som ikke er udviklende. Det er dog værd at præcisere, at Jørn Hansen ikke arbejder for eller i håndboldklubben, men er en vigtig person for os, således vi har rammerne til vores aktiviteter.

Håndboldklubben glæder sig over vores argumenter er blevet hørt og ser nu fremad mod fortsat højt aktivitets niveau udover håndbolden i Voel Hallerne. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med Jørn Hansen og kultur, fritid og idrætsudvalget. Det er imponerende at have oplevet den store støtte til håndboldklubben og ikke mindst den opbakning Jørn har fået. Både lokalt og langt ind i DHF har man rystet på hovedet over den varslede fyrring og undret sig over, at kommunen ikke ville anerkende det fantastiske arbejde der bliver gjort af Jørn og klubben parallelt med hinanden.
Nu kigger vi fremad. Vi har fortsat et hal 3 projekt liggende ved kommunen. Vi kunne godt tænke os at se på muligheden for at omdanne hallerne til en selvejende institution. Vi glæder os til at skabe en endnu stærkere ungdomsafdeling der er fødekæde til herresiden, hvor bl.a. 2. division ser godt ud i år og BSV drøner derud af. Vi glæder os til at endnu flere lokale presser sig på til 2. division damer og ikke mindst vores eget ligahold.

Tillykke til Voel By og borgere, foreningerne i Voel, Skolerne m.m. og ikke mindst Jørn.

Der kan læses mere i artiklen på MJA.dk

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com