Trænere i Silkeborg Voel KFUM vil være bevidste om

 • haltræningen bruges til at træne, ikke at snakke eller en anden form for ”misbrug” af halgulvet.
 • Det tilstræbes at placeringen af hverdagskampe for et hold på årgangen ikke skal gå ud over fx et 2. hold der mister flere træninger hen over en sæson.
 • De spillere der viser motivation for at ville træne meget skal tilbydes muligheden for at træne. Der skal som grundregel ikke laves flere træninger for 1. holds spillere end for 2. holds spillere.
 • Er niveauforskellen stor i en aldersgrupper skal der gives muligheder for at enkelte eller flere spillere kan træne opad eller nedad med andre årgange.
 • At vægte en langsigtet udvikling fremfor ungdomsresultater
 • Koordinering mellem skole og klub – alt fra lektiebyrder til stævner
 • Krav til cheftræneren om at udarbejde periodeplaner (typisk en måned af gangen)
 • Kommunikation med: årgangens trænere, forældre, spillerne & talentchefen
 • Arbejder efter 1:1 på årgangene i forhold til stævner, kampe osv….

Byd nye spillere velkommen på holdet

 • Træneren har pligt til at informere spillere og forældre om klubbens regler og retningslinjer.
 • Cheftræneren har efter en kort periode pligt til at følge op med en individuel samtale med de nye spillere. Her skal det afklares om hinandens forventninger – spillerens forældre kan deltage i samtalen.
 • Der tages et velkommen til holdet billede til Facebook – gerne en gruppe af spillerne sammen med den nye.

Forældremøder

 • Det forventes at cheftræneren på hver årgang invitere til minimum 2 forældremøder i løbet af en sæson.
 • Årgangens øvrige trænere har pligt til at bakke op omkring og deltage i forældremøderne

Hvordan tager vi kontakt til nye spillere fra:
Lokale klubber/ Ikke lokale klubber

 • Spillere fra andre klubber kontaktes kun gennem klubbens talentchef og dennes forældre. Og et videre forløb med samtale eller besøg aftales mellem træner, forældre og spilleren.
 • Ved kontakt til spillere fra lokale klubber tages der endvidere også kontakt til den pågældende klub.

Spilletid

 • Det tilstræbes at man stiller med så få spillere, som træneren vurderer muligt til kampene. Og deraf at så mange spillere for så meget spilletid som muligt.
 • Forældre kan ikke forvente at alle spillere får lige meget spilletid til hver kamp.

Dispensationsreglerne

 • Trænere i Silkeborg-Voel bruger kun dispensationsregler til at give spillere mulighed for at spille på den ”rette hylde”.
 • Regler må ikke misbruges for at vinde kampe.
 • Dispensationsspillere må ikke spille fuldtid hvis det holder andre spillere fra spilletid.
 • Dispensationsspillere bruges sådan at man kan lave et ekstra hold som derfor giver flere spillere på en årgang mulighed for at spille flere kampe.
 • Brug af dispensationsspillere begrundes overfor Silkeborg Voel-kontoret.

1. hold og 2. hold

 • Cheftræneren på en årgang har ansvar for at prioriteringer og tilgodese den overordnede plan for alle hold, planlægningen af træninger og stævner og træningskampe. Dette gøres i samarbejde med årgangens øvrige trænere.
 • Vigtigt at alle trænere på en årgang også husker at have et fokus på de mindst fysisk udviklede spillere på en årgang
 • Træner må selv vurdere om en årgang skal opdeles i forhold til deres alder eller i forhold til deres niveau. Ved uoverensstemmelser kontaktes Silkeborg Voel kontoret (kontor@silkeborgvoel.dk) eller afdelingens talentchef.

Stævner

 • Opstartsstævne før kvalifikationskampene. – Er en sportslig prioritet frem mod kvalifikationskampene.
 • Julestævne: – stævne for bredden alle skal med – helst samme sted og gerne på tværs af afdelinger. Klubben arrangere fællestur til et stævne.
 • Påske- eller sommerstævne: – stævner, der prioriteres alt efter ønsker og behov for at have det sjovt og udvikle sig i nævnte rækkefølge – klubben opfordrer til udlandsturer.

Klubben dækker som udgangspunkt et holdgebyr pr. hold pr. år til alle ovenstående sæsonbetonede stævner; opstart-, jule og påskestævner. Der skal pålægges 50 kr. pr. spiller til deltagergebyret til hel eller delvis dækning af trænergebyret. Klubben dækker det resterende beløb for op til 2 trænere pr. hold.

Ved udlandsturer skal der laves et budget, som skal sendes til kontoret, hvis man ønsker tilskud til turen. Som udgangspunkt, så dækkes turen selv.

Retningslinjer for stævner

 • Klubben dækker stævnegebyr og evt. depositum for op til 2 stævner årligt.
 • Hvis man ønsker flere stævner, så kan der anmodes om det ved kontoret.
 • Ved alle stævner pålægges der 50 kr. til deltagergebyret til hel eller delvis dækning af trænereudgifterne.
 • Klubben dækker de resterende trænerudgifter.
 • Der tilsigtes, at man kun har 2 trænere med pr. hold til stævne.
 • Ved udlandsturer eller turer, hvor man ønsker yderligere dækning, der laves et budget med anmodning til kontoret om beløbet, som man ønsker dækket.

Klubbens kontor er behjælpelig med

 • Tilmelding af hold til diverse turneringer.
 • Planlægning af hjemmestævner.
 • Tilmelding til stævner
 • Daglig drift mv.

U12 Liga, Talent Team, SES & College:

 • Klubbens trænere har et ansvar for at klubbens spillere blive bekendte med mulighederne for at tage en alderssvarende uddannelsestilbud i forbindelsen med muligheden for at træne mere håndbold. På forældremøde 2 kan evt. henvises til de forskellige introaftener på skole og uddannelsesinstitutioner.
 • Træneren har ansvar for at hjælpe spillere og forældre til de rigtige oplysninger om U12 liga, Talent Team og college.
 • Trænere skal tale positivt om disse håndbold-uddannelsesmuligheder.
 • Er træneren i tvivl eller møder spørgsmål han/ hun ikke selv kan besvare skal man rette henvendelse til kontoret eller afdelingens talentchef.