kodex for trænere i silkeborg-voel KFUM

 • Ingen spiller/træner er over holdet. Ingen hold er over afdelingen. Ingen afdelinger over klubben.
 • Som træner er man forpligtet til at deltage i klubbens planlagte stævner, arrangementer mv.
 • Haltræningen bruges til at træne, ikke at snakke eller en anden form for ”misbrug” af halgulvet.
 • Kampe planlægges så vidt muligt i weekender, så man opretholder træningsmængde i hverdagen.
 • Planlægges kampe på hverdage skal man bestræbe sig efter at ramme eventuelle “ekstra tider”. Kontakt kontoret herom.
 • De spillere der viser motivation for at ville træne meget skal tilbydes muligheden for at træne.
  Der skal som grundregel ikke laves flere træninger for 1. holds spillere end for 2. holds spillere.
 • Træneren er forpligtet til vurdere om en niveauforskel skal give mulighed for at træne op/ned med øvrige afdelinger.
 • I Silkeborg-Voel KFUM vægtes en langsigtet udvikling fremfor ungdomsresultater
 • Koordinering mellem skole og klub – alt fra lektiebyrder til stævner
 • Krav til cheftræneren om at udarbejde periodeplaner.
 • Kommunikation med: årgangens trænere, forældre, spillerne & talentchefen
 • Arbejder efter 1:1 på holdene i forhold til stævner, kampe osv….
 • Det er trænernes opgave at informere omkring kontingentbetaling.
 • Man stiller sig gerne som frivillig til håndboldskoler, camps, fester mv.

Byd nye spillere velkommen på holdet

 • Træneren har pligt til at informere spillere og forældre om klubbens regler og retningslinjer.
 • Cheftræneren har efter en kort periode pligt til at følge op med en individuel samtale med de nye spillere. Her skal det afklares om hinandens forventninger – spillerens forældre kan deltage i samtalen.
 • Der tages et velkommen til holdet billede til Facebook – gerne en gruppe af spillerne sammen med den nye.

Forældremøder

 • Det forventes at cheftræneren på hver afdeling invitere til minimum 1 – gerne 2 – forældremøder i løbet af en sæson.
 • Årgangens øvrige trænere har pligt til at bakke op omkring og deltage i forældremøderne
 • Træneren skal informere Silkeborg-Voel-kontoret hvornår disse afholdes, da man ønsker deltagelse fra en repræsentant fra bestyrelsen.

Hvordan tager vi kontakt til nye spillere fra:

 • Spillere fra andre klubber kontaktes kun gennem Silkeborg-Voels ansvarlige herfor.
 • Ved kontakt til spillere fra lokale klubber, kontaktes Silkeborg-Voel-kontoret og der tages endvidere også kontakt til den pågældende klub.

Spilletid

 • Det tilstræbes at man stiller med så få spillere, som træneren vurderer muligt til kampene. Det betyder at man IKKE tager ekstra spillere med til kamp, der ikke skrives på holdkortet eller får spilletid.
 • Det tilstræbes også, at spillere får jævnt fordelt med spilletid, så alle oplever at være en del af kampen.
 • Forældre kan ikke forvente at alle spillere får lige meget spilletid til hver kamp.

Dispensationsreglerne

 • Trænere i Silkeborg-Voel bruger kun dispensationsregler til at give spillere mulighed for at spille på den ”rette hylde”.
 • Regler må ikke misbruges for at vinde kampe.
 • Dispensationsspillere bruges sådan at man kan lave et ekstra hold som derfor giver flere spillere på en årgang mulighed for at spille flere kampe.
 • Brug af dispensationsspillere begrundes overfor Silkeborg Voel-kontoret.

hold og fordeling

 • Cheftræneren på en årgang har ansvar for at prioriteringer og tilgodese den overordnede plan for alle hold, planlægningen af træninger, stævner og træningskampe. Dette gøres i samarbejde med årgangens øvrige trænere.
 • Vigtigt at alle trænere på en årgang husker at have fokus på fremtidig potentiale.
 • Som udgangspunkt inddeles hold efter niveau og ikke årgange. Der kan dog godt forekomme situationer, hvor den bedste løsning er årgangsopdeling. Ved uoverensstemmelser kontaktes Silkeborg Voel kontoret (kontor@silkeborgvoel.dk) eller afdelingens talentchef.

retningslinjer for stævner

 • Klubben tilbyder at betale 2 stævneholdgebyr samt holdgebyret til Silkeborg-Voel Cup. 1. holdgebyr går til et opstartsstævne (f.eks. HEI Cup, Tornby Cup, Fregatcup). 2. holdgebyr går til klubbens fælles afgang til julestævne (Midtjysk Julecup)
 • Alle U9 – U13 hold deltager obligatorisk til Silkeborg-Voel Cup
 • U15 – U19 anbefales at afsøge mulighederne for fælles afslutningsstævne.
 • Ønskes deltagelse i et ekstra opstarts- eller afslutningsstævne eller et andet julestævne, betaler holdet selv holdgebyret.
 • OBS! Der påligges 50 kr. ekstra brugerbetaling, der skal dække dele af trænerudgifterne, så vores trænere kan deltage gratis til stævnet.
 • EKSTRA: Holdgebyr til JM og DM betales af klubben
 • Ved udlandsturer skal der laves et budget, som skal sendes til kontoret, hvis man ønsker tilskud til turen. Som udgangspunkt, så dækkes turen selv.

Klubbens kontor er behjælpelig

 • Tilmelding af hold til diverse turneringer, stævner, events, kurser mv.
 • Planlægning af hjemmestævner, stævneture, træningslejre mv.
 • Daglig drift.

talentcenter, Talent Team, SES & akademi:

 • Klubbens trænere har ansvar for at klubbens spillere og forældre bekendtgøres med mulighederne for at tage en alderssvarende skole/uddannelsestilbud kombineret med ekstra håndboldtræning. Vi anbefaler allerede på første forældremøde, at muligheden bliver præsenteret. Informer også forældre via kommunikationsplatforme, hvilke muligheder der er.
 • Alle trænere i afdelingen, har ansvar for at kende til tilbuddene og hjælpe spillere/forældre til de rigtige oplysninger. 
 • Trænere skal bakke op om skole/uddannelsestilbuddene.
 • Er træneren i tvivl eller møder spørgsmål han/hun ikke selv kan besvare skal man rette henvendelse til kontoret eller afdelingens talentchef.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com